Minneapolis MN

Minneapolis , Minnesota

Dakota

7:00 PM
$30

New Year's Day Celebration

Venue Details

1010 Nicollet Ave
Minneapolis , Minnesota 55403
612.332.5299